Schaakbelevingen

Hoe beleeft een schaker precies zijn partij? Wat doet winst of verlies met hem? Welke psychologische effecten spelen zoal een rol? En als een schaker hierover schrijft.... begrijpen we het dan?
Daarover gaat deze nieuwe loot aan onze schaakwebsite-boom. Hier worden vanaf nu de meest intense gevoelens van de schakers verwoord. Liefst door henzelf, natuurlijk. Maar een beschrijving van een partij of situatie door een ander dan betrokkene mag ook. Ik zou zeggen tegen ieder clublid: "kom op met je stories!"

eerbetoon  |  openingsnieuwtje  |  schaakbelevingen van een beginnend clubspeler  |  spelpunt

Eerbetoon                                                                                                                     naar top

We beginnen met een partij van Ko Geschiere, lid van het gilde van de Schaakacademie, tegen onze nestor Piet Boone.

Beste schaakvrienden, 

Eerst even een berichtje over de Schaakacademie. Door onze schaakbond in het leven geroepen om gevorderden en beginners wat kennis bij te brengen. Het valt allemaal wat tegen, de deelname is veel lager dan verwacht,de kosten zijn hoog voor de schaakbond, de voortgang in lesgeven is erg traag. Stap drie is nog maar voor de helft beschikbaar en ik vraag me af of het geheel nog wel door zal gaan.
Geleerd is er dan ook nog weinig maar ik vraag me ook af of dat nog lukt op mijn leeftijd.
Ook al ben je nog goed gezond je mist toch de souplesse van de jeugd.
Maar dat je toch lang mee kan bewees afgelopen donderdag de nestor van onze vereniging Piet Boone.
Dit berichtje is dan ook bedoeld als eerbewijs voor zoveel strijdlust. Hieronder volgt een gedeeltelijk verslag van de wedstrijd, die wij speelden. Wie de moeite doet dit even na te spelen ziet hoe hij iedere dreiging ziet en er ook een antwoord op heeft.
Ik vind het knap en het is dan ook terecht dat hij als winnaar te voorschijn kwam.                                                                             

1 e4-e5  2 Pf3-d6  3 d4-De7  4 d5-h6  5 Pc3-a6  6 a3-g5  7 b4-Ld7  8 Le2-Pf6  9 Pd2-Lg7 10 Lf3-h5  11 g3-g4  12 Lg2-Lh6  13  Pf1-Lxc1  Txc1-Pg8  15  f3-Dg5  16  Dd2-Dxd2  17  Pxd2-Pf6  18  Tf1-Ke7  19  f4-Lb5  20  Pxb5-axb5  21  Ta1-Pd7  22  c4-c6  23  cxb5-cxb5  24  f5-Tc8  25  Kd1-h4  26  gxh4-Txh4  27  Th1-Th8 

door: Ko  Geschiere

Een openingsnieuwtje                                                                                             naar top

Vorige week had ik twee nieuwe schaakboeken gekocht van Jeroen Bosch, een sterke IM, die in elk geval ook leuke en leerzame boeken schrijft. Mijn "oude" boekjes, nog stammend uit de hippie-tijd, maar zeker nog wel leerzaam, was ik een beetje beu gelezen. Ik wilde eens wat anders. De titels "Secrets of opening surprises", oftewel SOS, kwam ik tegen in het blad van de Schaakbond en ze spraken me aan (koop mij, koop mij, fluisterde een stemmetje....)
De dagen na de aankoop had ik wat zitten lezen in deze boekjes en was o.a. het French Wing Gambit tegengekomen. Een aardige opening in de Franse partij voor de witspeler.
En.... geloof het of niet, laat dit nu in de partij tegen DZD2 op het bord komen. Niet dat ik e.e.a. al uitvoerig had bestudeerd, maar dat is ook niet nodig. Het aardige van deze boekje is, dat de theorie zich beperkt tot de beginzetten en daarna het initiatief aan de lezer laat. Wel worden nog een aantal voorbeeldpartijen gegeven. Duidelijk was, dat van Noppen - mijn tegenstander - de opening niet kende en er wel wat van slag door was. Kijk maar even mee, het commentaar is van de witspeler

1 e4-d5  2 e5-c5  3 d4-e6 (na zetverwisseling is nu toch een Franse partij ontstaan: de doorschuifvariant. Bijna alle oude theorie boeken geven nu zetten als c3, dxc5 of Pf3. Maar.... niet de theorie in SOS!) 4 b4! (het wing-gambit, zie het diagram hiernaast, is dus de SOS opening uit het nieuwe boekje; verrassend, nietwaar?) -cxb4  5 a3-Pc6  6 axb4-Lxb4  7 c3-Le7  8 Pf3-a6  9 Ld3-b5? (een fout van zwart, zoals direct blijkt) 10 Lxb5-Db6  11 Db3-Lb7  12 La4-Dxb3  13 Lxb3-Ld8 (het is hier duidelijk, dat wits stukken sneller en beter ontwikkeld zijn en dat is het doel van het gambiet). 14 0-0 -Pe7  15 La3 - 0-0  16 Pd2-Te8  17 Tb1-Pa5  18 La4-Lc6  19 Lc2-Lb5  20 Lb4-Pc6  21 Ld6-Tc8  22 Pbs-Pxb3  23 Lxb3-Pxa5  24 La4-Lxa4  25 Txa4-Txc3? (weer een tamelijke fout van zwart, zoals het vervolg leert)


na 4 b4!


na 27.....Pxb3

26 Lb4-Tb3 (gedwongen) 27 Txb3-Pxb3 (zie diagram 2) 28 Txa5-h6  29 Ta3!-Pc1 (zie diagram 3) 30 Ta8? (Een grote blunder. Wit is volledig gefixeerd op een penning van de loper op d8, hetgeen onterecht is. Wit had hier 30 Le2 moeten spelen, waarna zwart zonder compensatie een vol stuk verliest! ........ Pe2+  31 Kf1, dag paard!) In de partij volgde .....Pb3  31 Ld6-Pa5  32 Lc7-Pc6 (het paard ontsnapt nu en neemt weer deel aan het spel!) 33 Tc8-Kf8  34 Ld6+-Pf7 (net op tijd is het paard gered). 35 Kf1-f6  36 Ph4-Kf7  37 exf6?? en wit geeft op.
Of het nu komt door verlies aan concentratie? Of was het omdat wit eerst ruim achter stond in tijd, die achterstand inhaalde en daarna verslapte? Ik weet het niet, het was een onvergetelijke blunder!
Aanvankelijk slaap je daar wel een nacht slecht van! Ik was in feite een zet van de overwinning af, want mijn tegenstander was realistisch genoeg geweest om na 30 Le2 op te geven! Maar wat eigenlijk overeind blijft staan is de opening! Ook al maakte zwart met ....b5 een fout, wit krijgt goede kansen met het pionoffer op b4. Er is gelegenheid tot een vlotte stukontwikkeling, een veilige rokade en mooie (toren)lijnen op de a- en b-lijn. Bovendien kan wit er zelfs nog voor kiezen om met de h en g pionnen op te rukken en dreigen op de zwarte koningsvleugel.
Al met al de derde thuisnederlaag in de externe wedstrijden, waar ik eigenlijk op 2½ punt had moeten staan! Waar denk je dan aan? Enkele voorbeelden:
- Rob Rensenbrink (wie kent hem nog) die in de 89e minuut op de paal schiet?     óf
- Clarence Seedorf, die de zoveelste penalty mist?     óf
- Roy de Regt, die deze zelfde pech in de gewone competitie had?    óf


na 29..... Pc1

- Gewoon er de volgende keer maar weer tegenaan, in de wetenschap dat de opening OK was en het absoluut moet
  kunnen. Nou, dat laatste dan maar..... Ik beloof (alweer) beterschap.

door: Hans Keijmel

Schaakbelevingen van een beginnend clubspeler                                                           naar top

 “Wanneer ga je nou mee?” was de vaste vraag van Roy de Regt als we elkaar weer eens zagen. “Ik bel je binnenkort”was dan mijn steevaste antwoord. En zo duurde het nog tot begin november 2004 voordat ik mijn entree maakte bij SV Koudekerke. Een entree die vanaf dat moment een wekelijks vervolg kent! 

Die eerste avond was uiteraard een avond van kennis maken met een groot aantal leden, maar vooral een avond van sfeer proeven (en uiteraard van de port….). Met Ton Groenenberg, die die avond oneven was, werden een paar vriendschappelijke partijtjes gespeeld. En verder werd door mij de nodige antwoorden gegeven op de diverse vragen die op mij afkwamen: Ja, ik woon in Middelburg. Ja, Roy heeft mij geïntroduceerd, zij het na een lange aanloop mijnerzijds. Nee, ik ben nooit eerder bij een schaakclub geweest. Ja, na vanavond ben ik van plan om de club te komen versterken. Nee, ik ben laatste jaren nauwelijks aan schaken toegekomen. Vanavond is zelfs de eerste partij na twee jaar! Zeker, de club is gelukkig niet te groot en de donderdag een prima speelavond. En ja, ik lust nog wel een portje. 

En daar zat ik dan, een week later, “voor het echie”. Mijn eerste officiële partij, en wel tegen de nestor van onze club Piet Boone waarbij ik met zwart speelde. Ik denk dat ik in mijn leven nog nooit zo voorzichtig heb geschaakt als die avond! Want om nou gelijk de eerste avond met een verliespartij te beginnen, daar had ik helemaal geen zin in.

Nieuw voor mij was de lengte van een te spelen partij. Ik geloof niet dat ik ooit eerder een partij heb gespeeld die langer dan een uur duurde. Deze partij duurde ruim tweeëneenhalf uur en ik voelde me op den duur behoorlijk vermoeid. Maar helemaal nieuw voor mij was het spelen met de klok! Om de haverklap vergat ik de knop in te drukken, gewoon door pure onwennigheid.

Uiteindelijk eindigde deze partij in remise, in eerste instantie door Piet aangeboden maar pas in een veel later stadium door mij aanvaard. Dat in de analyse achteraf  bleek dat ik vrijwel zeker winst had kunnen behalen vond ik wel best: Ik zag het op dat moment in elk geval zeker niet! Onze eindstelling heeft wel de site gehaald en pronkt daar nog steeds…. 

Na deze avond vond ik het wel tijd om mijn theorie maar weer eens wat bij te schaven en dat liefst zo breed mogelijk. De oude boekjes die ik al jaren bezit konden me daar niet zoveel bij helpen, omdat hierin vooral diverse tactische zaken als penningen, aftrekschaak enzovoort behandeld worden alsook diverse matbeelden. Met mijn kennis van strategie en dergelijke was het aanmerkelijk minder gesteld! Na een strooptocht in de boekhandel kwam ik op een gegeven moment uit bij het boek “Schaken voor dummies” , geschreven door de Amerikaanse schaakmeester James Eade. Gezien mijn status als beginnend clubschaker vond ik die titel wel passend bij mij! Verslonden heb ik met name de hoofdstukken over het middenspel. Maar ook de regels over diverse remisesituaties heb ik goed in me opgenomen. En het zal niemand verbazen dat ik me nu wat meer bezig houd met openingen, hoewel ik daarvoor binnenkort ongetwijfeld een ander boek zal aanschaffen. 

Op het thuisfront wil mijn hernieuwde schaakpassie nog wel eens wat discussie teweeg brengen. Het valt ook niet mee om tegen een vraag als “En, weer verloren zeker?” een passend antwoord te vinden. Dat het in eerste instantie om een plezierige avond met een mooi gespeelde partij gaat is nou eenmaal niet iets dat iedereen begrijpt. Natuurlijk is het fijn om een partij ook te winnen, maar een goed gespeelde remise of zelfs verliespartij kan zeer leerzaam zijn. Hoewel mijn vrouw wel eens zit te zuchten als ik voor de zoveelste keer een stelling uit een gespeelde partij op het bord zet….!

Tja, als schaker doe je nou eenmaal goede zetten maar ook mindere zetten. En soms zelfs uitgesproken blunders. Of je denkt onvoldoende na, zet te snel met alle gevolgen van dien. Zeker de eerste avonden had ik zoiets van “dat overkomt alleen mij door mijn onervarenheid”, maar al gauw zag ik dat dit anderen net zo goed gebeurt. Sterke schaker of minder sterke: Het hoort nou eenmaal bij het spel. 

Inmiddels ben ik alweer drie maanden lid en een trouw bezoeker van de competitieavonden. Met wisselend succes, zeker, maar ik ben blij te constateren dat ik in die tijd aardig wat heb geleerd (en ook heb afgeleerd!). De vooruitgang die ik bij mijzelf zie wordt door diverse andere spelers bevestigd, en dat is natuurlijk wel zo prettig. Afijn, we zullen uiteindelijk wel aan de ranglijst zien of die vooruitgang ook blijvend is!

Langzamerhand ben ik gewend geraakt aan het spelen met de klok, aan de soms lange partijen (zoals die met Cees de Croo!), aan de karakters van de diverse clubleden, aan het meekijken door anderen, aan de analyses achteraf.

Belangrijk en plezierig vind ik het wederzijdse respect waarmee de clubleden met elkaar omgaan. Het bijna kameraadschappelijke waarmee leden met elkaar omgaan is voor mij een extra motivatie om geen avond over te slaan. 

Ik hoop dan ook nog lange tijd lid te blijven en menige partij te kunnen schaken. Dat ik  daarbij mijn portje heb verruild voor het mij meer vertrouwde tripeltje zal wat mij betreft geen afbreuk doen aan mijn inzet en aan mijn schaakprestaties, integendeel!

door: Jan Engelen       

Mijn belevenissen op Spel-punt-NL                                                                                         naar top

 Na enkele weken voor de vakantie door Roy en Ko gewezen te zijn op de site van www.spelpunt.nl besloot ik om daar ook eens een kijkje te nemen. Na een potje gespelld te hebben als gast meldde ik mij aan. Dat viel nog niet zo mee! Een aantal namen, die ik ingaf, werden geweigerd omdat ze blijkbaar al bestonden! Het valt niet mee om tegenwoordig nog uniek te zijn! Zelfs de naam van mijn boot, Niniane, werd geweigerd. Dus koos ik uiteindelijk Niniane2 en dat lukte.
Elke speler, die op Spelpunt start, krijgt een "startrating" van 1500. Win je, dan komen er punten bij. Verlies je, dan gaan er af. Al snel rees mijn puntental en voordat ik op vakantie ging stond ik op zo'n 1650. Na de vakantie stoomde ik door naar 1697. Uiteraard probeerde ik toen de 1700-grens nog even te doorbreken. En toen ging er van alles mis. Eerst werd ik midden in een spannende pot lastig gevallen door de rest van het gezin: wég concentratie en ik stond weer op 1675. Vervolgens - ik speelde met zwart - weigerde Spelpunt mijn lange rokade. Aangezien mijn plan daar geheel op was gebaseerd, verloor ik alweer een belangrijke pot! In mijn overijverige dwang om het verlies goed te maken gingen er nog méér partijen verloren. Ik gaf stukken weg, éénmaal zelfs de dame en verloor soms van spelers met ratings van onder 1500! Op enig moment had ik nog een rating van 1622. Ik besloot maar even te stoppen en de volgende dag voorzichtig mijn rating weer op te bouwen. Toen ik echter 2x won van iemand met een rating van 1398 (!!), maar tóch mijn rating zag dalen tot 1570 (rara, hoe kan dat nou????) had ik er al snel genoeg van. De eerstvolgende dagen daarna heb ik spelpunt maar even laten liggen en tijd genomen om mijn frustraties te verwerken. Het HZ-toernooi was immers ook heel aardig om te volgen.
Toch miste ik al na enkele dagen weer de uitdaging en ben inmiddels weer opnieuw actief op Spelpunt. Het is best verslavend en voor je 't weet ben je zo enkele uren aan het schaken.
Het gaat nu weer de goede kant op. Ik sta weer boven de 1600.
Voor wie ook actief wil worden op deze internetsite heb ik wél een paar tips:

                                                                           naar top

© copyright SVKoudekerke